Senaste nyheterna

Sök löshundsprov, utställning och titta på statistik

* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Nordisk Älghundsdatabas, NÄU   

Vi har nu tagit ett steg närmare en gemensam databas för avelsutvärdering av vår älghundar.

Norge:
  Vi har läst in ca 1400 löshundsprov av 4500 från 2013 till 2017, 31%, för alla raser från Norge, NEKF.
Finland:
  Vi har läst in ca 19.800 löshundsprov av 96.000 sedan sept 2000, 21%, för Jämtar och gråhundar.

De löshundsprov som är inlästa är på de hundar som redan finns i Hittaälghund, SKK hundar.

* Löshundsprov är inlästa med datum,pris, poäng, klubb. (Inga moment är inlästa ännu.)

* Löshundsprov från Norge och Finland är också sökbara, se avdelningen längre upp
-- "Sök löshundsprov, utställning och titta på statistik", fliken "PROV"

* Under avdelningarna "Löshundsprov/månad för SKK hundar ..."
-- längre ner kan du direkt hitta de senaste löshundsproven för respektive land
-- de är där grupperade per lokalklubb och månad.
-- Prov för tex November har datum per den första December"

Kvarstående saker:
- Läsa in löshundsprov för resterande raser från Finland
- Läsa in fler år löshundsprov från NEKF, Norge

Nästa steg är att hämta information från NKK/FKK när alla avtal är påskrivna:
- Läsa in hundar/stamtavlor från NKK/FKK och matcha ihop dem för att få alla individer i alla kullar.
- Kan då fylla på med löshundsprov även för dessa hundar.
- Veterinärdata, HD/AD mm
- Läsa in momentpoäng för Norska och Finska prov.
- Utställningar
- Älgspårprov

Not.
Eftersom äldre prov registreras i olika system genom åren och av olika individer så har inte alla proven lyckats lästs in.
Så är det även för de svenska löshundsproven historiskt sett. Meddela om du ser något som ser felaktigt ut angående löshundsprov så ser vi om det enkelt går att ordna.

Hitta Älghund

Hej och välkommen till HittaÄlghund.se

På denna sida hittar du din och andras älghund och får en snabb överblick vad den har för släktingar, syskon och avkommor.
Du kan även snabbt få en överblick på hur älghunden presterat på jaktprov och utställningar.
Detta gäller i första hand vad den åstadkommit inom Sveriges gränser.


Letar du en specifik hund eller kanske hundar från en viss kennel eller ras?
Sök på Ras, Kön, Klubb och Datum. Även Namn/Kennelnamn och Ägare.

Letar du löshundsprov?
Sök på Ras, Kön, Klubb och Datum. Även Namn/Kennelnamn, född och poäng.
Sortera träffar efter Poäng, Född, Datum eller Namn

Letar du Utställningar?
Sök på Ras, kön, klass och datum. Även Namn/kennelnamn och Arrangör.
Sortera efter Utställning+Resultat, Hundens namn eller enbart Resultat.

Söker du statistik?
Välj från olika listor.

Senast årets kollegie löshundsprov, SÄK

Senast årets utställningar

Löshundsprov/månad för SKK hundar från Norge

Löshundsprov/månad för SKK hundar från Finland

Senaste årets kullar från SKK

Sista datumet är ungefär även sista datum för Championat,HD/AD och SKK utställningar.

Uppdatering av information på denna sida

Sidan uppdateras med information från Svenska Älghundklubbens verksamhet, SÄK.

Den uppdateras också med information från Svenska Kennelklubben, SKK.

Typisk SKK information är AD/HD röntgen, nya hundar och Championat.

Under de olika rubrikerna ser Du hur uppdaterad sidan är.
Statistik

TypAntalSenaste
Löshundsprov113.76521061122
Älgspårprov12.88520170829
Ledhundsprov28620170808
Vildsvinsprov38620170724
Viltspårprov9.29720170902
Utställningar166.84720170827

Information

På denna sida hittar du följande om din Älghund eller någon annans Älghund.
* Vad de har för släktingar.
* Stamtavla för älghunden
* Kullvärden
* Om de har gått något jaktprov.
* Löshundsprov
* Älgspårprov
* Ledhundsprov
* Provindex
* Procent,% , jaktprovsmeriterade avkommor
* Ålder
* Ras
* Foto på hunden
* Älghundens ägare
* Älghundens Kennelnamn
* Om de varit på någon utställning.
* Hur har det gått för hunden på utställningar.
* Bästa resultat på utställning
* Om de har några avkommor, valpar.
* Hur det har gått för valparna på jaktprov och utställningar.
* Hur älghundens hälsotillstånd är. Höftleds röntgade, armbågs röntgade.
* Medelvärden för jaktprovsmoment hunden, kullen och avkommorna.

De älghundsraser som finns på denna sida

Jämthund, Norskälghund grå (Gråhund), Norskälghund svart, Karelsk Björnhund, Svensk vit älghund, Rysk-europeisk laika, Västsibirisk laika, Östsibirisk laika och Hälleforshund
Sidan uppdateras av via SvenskaÄlghundKlubbens, SÄK's, prov verksamhet. Löshundsprov, älgspårprov ledprov och utställningar. Den uppdateras även från SKK's registrerings verksamhet, nya älghundar och veterinärdata om älghunden. Älghundar som gått SKK utställningar finns också.
Copyright © 2017Svenska Älghundklubben | Byggnad 62 Frösö Park | 832 96 Frösön
tel 063-430 70 | fax 063-431 37 | Mail till SÄK angående Hitta Älghund
Translator: No