Hund - [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH FI UCH PILKÅKOJANS RAFFA

Hund
Titel: SE UCH SE J(LÖ)CH FI UCH
Regnr: S25775/2000
Född: 2000-04-07
Ålder: 22 år 5 mån
Kön: T
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: BELLA
Far: BULLERBÄCKENS BARR
Ägare: Sundkvist Arne, Kalix ÄgarInfo
Uppfödare: PILKÅKOJANS
LARSSON JAN-ERIK, KALIX
Utställningar
8 st varav 1 JaktKl,CK som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
3 st (2-1-0-0) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: A
Information om kullen 9 st, 5 hanar, 4 tikar
Löspr.Kullvärde: 6/9
Avkommor
6 st, 5 st tikar, 1 st hanar
Kullar: 1 st
Löspr.Meriterade: 33,33%, 2 av 6st
Utställda: 100 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (9 st)

Löshundsprov (3 st)

Utställningar (8 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (6 st)

Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No