Hund - [SE] SE J(LÖ)CH SKÖRBÄCKENS ACKE

Hund
Titel: SE J(LÖ)CH
Regnr: SE26906/2013
Född: 2013-04-12
Ålder: 9 år 6 mån
Kön: H
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: SISU
Far: HÅLLVALLENS AXE
Ägare: Bengtsson Fredrik, Skara ÄgarInfo
Uppfödare: SKÖRBÄCKENS
JOHANSSON ANDERS APPELL ULRIKA, OVIKEN
Utställningar
2 st varav G UngKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
9 st (4-1-0-4) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: A
Information om kullen 5 st, 3 hanar, 2 tikar
Löspr.Kullvärde: 4/5
Avkommor
8 st, 4 st tikar, 4 st hanar
Kullar: 1 st
Löspr.Meriterade: 0%, 0 av 8st
Utställda: 75 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (5 st)

Löshundsprov (9 st)

Utställningar (2 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (8 st)

Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No