Hund - [SE] SE JCH NORD UCH NO J(L)CH INT UCH NO V-01 [NO] INT NORD UCH N S J(L)CH NV-01 TÖRREGEIRSTÖLEN'S ALFONSO

Hund
Titel: SE JCH NORD UCH NO J(L)CH INT UCH NO V-01 INT NORD UCH N S J(L)CH NV-01
Regnr: N11366/98 Regnummer Info
11366/98  Dogweb
Född: 1998-06-03
Ålder: 26 år 1 mån
Kön: H
Ras: Jämthund
Färg:
Mor: PIA
Far: ASKESJÖNS DOUGLAS
Ägare: Pedersen Egil, Färvik/Norge ÄgarInfo
Uppfödare:
Utställningar
30 st varav 1 VetKl,CK som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
1 st (1-0-0-0) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: A
Information om kullen 3 st, 2 hanar, 1 tikar
Löspr.Kullvärde: 1/3
Avkommor
45 st, 16 st tikar, 29 st hanar
Kullar: 5 st
Totalt.Meriterade: 13,33%, 6 av 45st
Löspr.Meriterade: 8,89%, 4 av 45st
LedprovMeriterade: 6,67%, 3 av 45st
Utställda: 51,11 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (3 st)

Löshundsprov (1 st)

Utställningar (30 st)

Älgspårprov (0 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (45 st)

Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No