Hund - [SE] NO UCH NO J(L)CH SE UCH SE J(LÖ)CH INT UCH [NO] INT N SE UCH N SE J(L)CH TROLLELGEN'S IVER

Hund
Titel: NO UCH NO J(L)CH SE UCH SE J(LÖ)CH INT UCH INT N SE UCH N SE J(L)CH
Regnr: N17660/02 Regnummer Info
17660/02  Dogweb
Född: 2002-04-26
Ålder: 21 år 6 mån
Kön: H
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: NORDIGARDEN'S GRY
Far: TROLLELGEN'S BIRK
Ägare: Frostad Rolf, Lier, Norge ÄgarInfo
Uppfödare:
Utställningar
29 st varav 0 ChampKl,CK som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
1 st (1-0-0-0) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: A
Information om kullen 1 st, 1 hanar, 0 tikar
Löspr.Kullvärde: 1/1
Avkommor
110 st, 52 st tikar, 58 st hanar
Kullar: 21 st
Totalt.Meriterade: 19,09%, 21 av 110st
Löspr.Meriterade: 19,09%, 21 av 110st
LedprovMeriterade: 0,91%, 1 av 110st
Utställda: 70,91 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (1 st)

Löshundsprov (1 st)

Utställningar (29 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (110 st)

Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No