Hund - [SE] SE JCH BIRA

Hund
Titel: SE JCH
Regnr: S22603/81
Född: 1981-01-24
Ålder: 43 år 5 mån
Kön: T
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: AKKA
Far: MOSEMYRENS EGO
Ägare: ÄgarInfo
Uppfödare: VALFRID PALO FACK 62, ERKHEIKKI
Utställningar
4 st varav 1 ÖppKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
6 st (3-0-1-2) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: Fri
Information om kullen 7 st, 3 hanar, 4 tikar
Löspr.Kullvärde: 1/7
Avkommor
18 st, 11 st tikar, 7 st hanar
Kullar: 4 st
Löspr.Meriterade: 11,11%, 2 av 18st
Utställda: 50 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (7 st)

Löshundsprov (6 st)

Utställningar (4 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (18 st)

Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No