Hund - [SE] SE JCH ISKRA

Hund
Titel: SE JCH
Regnr: S13993/82
Född: 1981-12-02
Ålder: 41 år 3 mån
Kön: T
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: LAJKA
Far: ZORRO
Ägare: ÄgarInfo
Uppfödare: MARTIN STENLUND KUSMARK 1757, KÅGE
Utställningar
4 st varav 2 ÖppKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
2 st (2-0-0-0) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: Fri
Information om kullen 3 st, 1 hanar, 2 tikar
Löspr.Kullvärde: 1/3
Avkommor
34 st, 21 st tikar, 13 st hanar
Kullar: 5 st
Löspr.Meriterade: 35,29%, 12 av 34st
Utställda: 82,35 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (3 st)

Löshundsprov (2 st)

Utställningar (4 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (34 st)

Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No