Hund - [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH ANGLO SKOGS RACKASÅ

Hund
Titel: SE J(LÖ)CH SE UCH
Regnr: S16382/2009
Född: 2009-01-06
Ålder: 13 år 9 mån
Kön: T
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: ANGLO SKOGS LICKOLA
Far: BÄVERÅNS TEMO
Ägare: Vallin Seved, Hassela ÄgarInfo
Uppfödare: ANGLO SKOGS
WALLIN SEVED, HASSELA
Utställningar
10 st varav V VetKl,CK som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
8 st (4-1-0-3) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: A , AD: Fri
Information om kullen 7 st, 3 hanar, 4 tikar
Löspr.Kullvärde: 2/7
Avkommor
16 st, 9 st tikar, 7 st hanar
Kullar: 4 st
Löspr.Meriterade: 18,75%, 3 av 16st
Utställda: 81,25 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (7 st)

Löshundsprov (8 st)

Utställningar (10 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (2 st)

Avkommor (16 st)

Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No