Hund - [SE] SE J(LÖ)CH SÅNGBERGETS GROSS

Hund
Titel: SE J(LÖ)CH
Regnr: S30211/95
Född: 1995-04-06
Ålder: 27 år 3 mån
Kön: H
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: AXI
Far: GORM
Ägare: Jonsson Ove, Hallen ÄgarInfo
Uppfödare: SÅNGBERGETS
FORS WARD ANNA, HALLEN
Utställningar
2 st varav 1 ÖppKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
8 st (3-0-3-2) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation
HD: Fri
Information om kullen 5 st, 2 hanar, 3 tikar
Löspr.Kullvärde: 2/5
Avkommor
11 st, 7 st tikar, 4 st hanar
Kullar: 2 st
Löspr.Meriterade: 36,36%, 4 av 11st
Utställda: 63,64 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (5 st)

Löshundsprov (8 st)

Utställningar (2 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (11 st)

Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No