Hund - [SE] J NORD J(LÖ)CH [NO] NORD J(L)CH HÖGÅSKNAPPENS PERRI

Hund
Titel: J NORD J(LÖ)CH NORD J(L)CH
Regnr: S62644/2006 Regnummer Info
14333/05  Dogweb
Född: 2005-05-17
Ålder: 18 år 9 mån
Kön: H
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: MESTARITTAREN MISSI
Koiranet
Far: KYRÖNMÄEN ROKI
Koiranet
Ägare: Persson Anders, Björna ÄgarInfo
Uppfödare: GRUNDT PER TONI, N-2232 TOBÖL
Utställningar
3 st varav 1 JaktKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
11 st (6-2-1-2) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation ÖgonInformation
HD: A , Ögonlyst
Information om kullen 4 st, 3 hanar, 1 tikar
Löspr.Kullvärde: 4/4
Avkommor
43 st, 20 st tikar, 23 st hanar
Kullar: 7 st
Löspr.Meriterade: 46,51%, 20 av 43st
Utställda: 97,67 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (4 st)

Löshundsprov (11 st)

Utställningar (3 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (43 st)

Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No