Hund - GLIMMASKOGENS STÄLLA

Hund
Titel:
Regnr: S66932/2005
Född: 2005-11-04
Ålder: 18 år 8 mån
Kön: T
Ras: Norsk Elghund Grå
Färg: GRÅ
Mor: TRAJÅSENS ELLA
Far: BLOMSKOGENS BELLO
Ägare: Stenfelt Lorentz, Norrhult ÄgarInfo
Uppfödare: GLIMMASKOGENS
KARLSSON TOMMY, GLIMÅKRA
Utställningar
1 st varav 1 JunKl som bästa resultat
Prov

Inga registrerade prov

Veterinärinformation Veterinärinformation

Ingen information

Information om kullen 5 st, 1 hanar, 4 tikar
Löspr.Kullvärde: 1/5
Avkommor

Inga registrerade avkommor

Stamtavla

Kullsyskon (5 st)

Löshundsprov (0 st)

Utställningar (1 st)

Älgspårprov (0 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (0 st)

Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No