* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
BOLACKARNS AMI Jämthund T 18 år 7 mån 2/7 0-0-0-0 2 UngKl 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
20 %
BELLA HÄRKILAS PANG I Westberg Linnea & Johnsson Anders Forsa
820 65
ÄLGSTUGAN'S CRUT II Jämthund H 19 år 7 mån 2/10 0-0-0-0 2 UngKl KOIKKURAN INA ACKERS DOJ Johnsson Anders Forsa
820 65
ERÄLEHDON ELMERI Norsk Elghund Grå [SE] FI JCH SE J(LÖ)CH H 19 år 8 mån 2/2 5-0-0-2 3 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
33 %
VAARINKEHUMAN RAMONA NURMELAN HUPI Johnsson Anders Forsa
820 65
RUKKASNAHKA RIINA Jämthund [SE] FI JCH T 13 år 7 mån 1/1 20-2-2-6 RIVILAS BENNI HUHTIAN IIRO Johnsson Anders Forsa
820 65
HÄRKILAS PANG I Jämthund [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH H 24 år 0 mån 2/4 3-2-0-3 1 JaktKl,CK 62 i 9 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
21 %
HÄRKILAS GOLDIE IV ASKESJÖNS DOUGLAS Johnsson Anders Forsa
82065
JAPPTJÄRNS FANTA Jämthund T 22 år 6 mån 5/9 0-0-0-0 1 ÖppKl,CK SUNNANSJÖGÅRDENS TAIGA KASTOR Johnsson Anders Forsa
820 65
Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No