* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
JAKTFJÄDERNS NORPAN Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH T 16 år 6 mån 2/4 2-1-1-4 2 JaktKl 9 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
33 %
ILLMYRANS TARA JÄRVÅS ARRO Lundstedt Anders Vindeln
922 32
RENFORSENS ILLA Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH T 24 år 5 mån 1/7 3-1-0-4 2 JaktKl 11 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
18 %
MOOSESWAMP ANJA TROLLE Lundstedt Anders Vindeln
922 32
JAKTFJÄDERNS ATCHIE Östsibirisk Lajka [SE] SE J(LÖ)CH T 12 år 4 mån 2/5 2-1-0-1 1, V JaktKl 10 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
20 %
SKROCKENS KNALLA KÄTKES LOKA Lundstedt Anders Vindeln
92232
NITBRÄNNANS LOPPAN Östsibirisk Lajka [SE] SE J(LÖ)CH T 10 år 7 mån 2/4 3-0-0-0 V JaktKl 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
40 %
JAKTFJÄDERNS ATCHIE PÄKKILÄ BACKENS MOSKU Lundstedt Anders Vindeln
92232
NITBRÄNNANS MISCHA Östsibirisk Lajka T 5 år 6 mån 0/1 0-0-0-0 V JunKl 6 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
JAKTFJÄDERNS ATCHIE PÄKKILÄ BACKENS MOSKU Lundstedt Anders Vindeln
92232
BROBACKHEDENS AYLA Jämthund [SE] SE JCH SE UCH T 21 år 4 mån 1/3 2-2-0-0 1 JaktKl,CK FÄBOHÖJDENS KLINTA JÄMTENS SAREK Lundstedt Anders Vindeln
922 32
Copyright © 2021 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 063-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No