* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
LABB Jämthund [SE] SE JCH [NO] SJCH H 25 år 1 mån 1/3 3-0-0-0 2 JaktKl 22 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
14 %
KAISA RULLE Barhammar Bertil Torsby
685 94
VIGGO Jämthund H 23 år 0 mån 1/8 0-0-0-0 2 JunKl RYVIKENS HERA LABB Barhammar Bertil Torsby
685 94
ELGKOLLEN'S TUFFA Jämthund [SE] J [NO] N UCH T 27 år 1 mån 3/7 1-0-0-0 1 JaktKl,CK 13 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
NOLRUNS NORMA ÄLGNÄSET JEPPE Barhammar Bertil Torsby
68594
LABB Jämthund H 18 år 9 mån 0/11 0-0-0-0 1 JunKl TAIL TIP'S FONSI III AJAX Barhammar Bertil Torsby
685 94
TASSO Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH SE UCH H 26 år 4 mån 1/7 3-0-0-1 1 JaktKl,CK 47 i 9 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
28 %
MOOSEHUNT'S GENUINE TROLLVINDENS BOSS Barhammar Bertil Torsby
68594
TEO Norsk Elghund Grå [SE] J H 21 år 2 mån 1/3 3-0-0-1 2 JaktKl HÖLATOPPENS PANTA TASSO Barhammar Bertil Torsby
685 94
VIGGO Jämthund [SE] J H 23 år 0 mån 1/8 1-0-0-0 1 JaktKl RYVIKENS HERA LABB Barhammar Bertil Torsby
685 94
ÄLGKRONANS LABB Jämthund [SE] J H 31 år 1 mån 1/6 2-0-0-0 2 ÖppKl,CK SMÖRHOLMENS SITA NALLE Barhammar Bertil Torsby
685 94
DJÄRVAS CILLA Jämthund T 33 år 0 mån 2/5 0-0-0-0 7 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
DALÄLVENS RAIJA JIMMY Barhammar Bertil Torsby
685 94
DJÄRVAS CIRA Jämthund [SE] J T 33 år 0 mån 2/5 2-0-0-0 1 ÖppKl,CK 6 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
50 %
DALÄLVENS RAIJA JIMMY Barhammar Bertil Torsby
685 94
FLÖTMARKENS FRASSE Jämthund H 16 år 1 mån 0/9 0-0-0-0 1 JunKl FLÖTMARKENS JENNA FLÖTMARKENS ZAKKE Barhammar Bertil Torsby
685 94
KVARNBRÖTENS AJO Norsk Elghund Grå [SE] J H 18 år 0 mån 2/7 1-0-0-0 1 UngKl VÄSTERROTTNAS TASSA TASSO Bertil Barhammar Torsby
68594
FLÖTMARKENS JENNA Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH T 20 år 0 mån 4/11 3-0-0-0 2 JaktKl 41 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
17 %
BYGGNINGDALENS RAYA BIRKMARKENS HASSAN Barhammar Bertil Torsby
685 94
AYLA Norsk Elghund Grå T 32 år 1 mån 1/2 0-0-0-0 2 ÖppKl BRÖTAS BIMM GRENISKOGEN'S CURR Barhammar Bertil Torsby
68594
BLOMSKOGENS CLINTA Norsk Elghund Grå T 26 år 0 mån 2/6 0-0-0-0 2 JunKl 13 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
15 %
ROTENDALENS MILA VAESJAN'S CLIPTON Barhammar Bertil Torsby
685 94
RYVIKENS RANDI Jämthund [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH NO UCH [NO] N UCH SE UCH SE JCH T 24 år 0 mån 3/13 2-1-0-1 * ChampKl,CK 37 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
32 %
ÖSTHOLMENS NADJA BÄVERSJÖNS CRICKO Barhammar Bertil Torsby
685 94
FLÖTMARKENS ORVAR Norsk Elghund Grå H 22 år 6 mån 0/9 0-0-0-0 2 JunKl 7 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
FLÖTMARKENS BELLA TASSO Barhammar Bertil Torsby
685 94
Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No