* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
ESSMYRANS SIRU Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH T 22 år 0 mån 3/10 3-0-0-2 2 JaktKl,CK 1 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
100 %
JOKIKYLÄN SENNI ILLMYRANS AKKE Bodlund Bertil Kalix
952 91
ESSMYRANS JASSA Norsk Elghund Grå T 19 år 11 mån 1/6 0-0-0-0 1 JunKl JOKIKYLÄN SENNI ILLMYRANS AKKE Bodlund Bertil Kalix
952 91
INIMARKENS MONA Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH T 12 år 6 mån 1/7 2-1-0-4 1 JaktKl INIMARKENS TRIXI CASPER Bodlund Bertil Kalix
95291
INIMARKENS TRIXI Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH T 14 år 9 mån 1/1 2-1-1-0 1 JaktKl,CK 7 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
14 %
ESSMYRANS SIRU BÅTFORSENS KAJ Bodlund Bertil Kalix
95291
ILLMYRANS AKKE Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH FI JCH H 23 år 10 mån 5/7 9-1-2-2 1 JaktKl,CK 53 i 9 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
28 %
PURUNOTKON JETTA EETUNKYRÖN SEPA Bodlund Bertil Kalix
952 91
AKILLES MOZART Norsk Elghund Grå H 27 år 8 mån 1/6 0-0-0-2 1 JunKl AKILLES DONNA TROLLVINDENS RASKEN Bodlund Bertil Kalix
952 91
Copyright © 2021 Svenska Älghundklubben | Byggnad 62 Frösö Park | 832 96 Frösön
tel 063-430 70 | fax 063-431 37 | Kontakt/Support
Translator: No