* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
BLÄSTERBÄCKENS ZEB Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH H 22 år 7 mån 5/9 3-0-1-2 1 JaktKl 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
80 %
SUNNANSJÖGÅRDENS IDA LÖVKLÄPPENS GREY Halvarsson Daniel Mora
792 94
NAJOS SILVA Jämthund T 26 år 9 mån 3/9 0-0-0-0 1 ÖppKl NADJA NALLE Halvarsson Daniel Mora
79294
RYVIKENS ÄSKO Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH H 11 år 7 mån 3/8 3-0-0-0 G JaktKl RYVIKENS OLGA PANSARTORPS SICKO Halvarsson Daniel Mora
79294
NÄSFJÄLLETS GUNVALD Jämthund [SE] J SE J(LÖ)CH H 3 år 7 mån 3/6 3-0-1-2 V JaktKl HÄRKILAS YMIE II SÖROMBÄCKENS IVAR Halvarsson Daniel Mora
79294
Copyright © 2021 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No