* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
MAGIC TRICK'S DOC Svensk Vit Älghund H 6 år 5 mån 0/1 0-0-0-1 E JunKl,CK 21 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
NUUTTI JÄRVLUNDENS SACKE Eriksson Katarina Jokkmokk
962 99
TJURSKALLENS RIFF Jämthund [SE] J H 24 år 6 mån 2/4 3-0-0-2 2 ÖppKl ACKERS LIZZ BOY Eriksson Erik & Johansson Fredrik Jokkmokk
962 33
ÄLGBITENS TAIKO Jämthund [SE] J H 22 år 8 mån 2/10 3-0-1-2 2 ÖppKl OXVATTNETS R'DI VINDELÅBACKENS MIETO Eriksson Andreas Jokkmokk
962 33
MARBÄCKENS JASS Jämthund [SE] SE JCH H 33 år 10 mån 3/7 4-1-1-0 1 ÖppKl,CK 35 i 6 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
17 %
ASKA MARBÄCKENS JOKKE Eriksson Erik Jokkmokk
96233
VINDELÅBACKENS MIETO Jämthund [SE] SE JCH SE UCH H 25 år 6 mån 1/3 3-1-0-0 1 JaktKl,CK 53 i 6 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
11 %
AKKA NISSAS EMPPU Eriksson Erik Jokkmokk
962 33
JÄRVLUNDENS STORME Svensk Vit Älghund H 12 år 3 mån 2/7 0-0-0-2 E ÖppKl,CK 4 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
FJÄLLBORGENS ALVA LJUSNEFORSENS ANTE Eriksson Katarina Jokkmokk
96299
AJAX Jämthund [SE] J H 32 år 6 mån 1/6 3-0-0-0 1 UngKl 17 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
MIMMI MARBÄCKENS JASS Eriksson Erik Jokkmokk
96233
STING Jämthund H 33 år 5 mån 1/8 0-0-0-0 3 UngKl UMAN STAVA INGO Eriksson Erik Jokkmokk
96233
ZORRO Jämthund H 20 år 6 mån 1/10 0-0-0-0 2 JunKl PRÄSTHEDENS BESSY VINDELÅBACKENS MIETO Eriksson Jan Jokkmokk
962 33
LJUSNEFORSENS ANTE Svensk Vit Älghund H 17 år 4 mån 0/8 0-0-0-0 1 ÖppKl,CK 7 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
29 %
TANJA BRAZZE Eriksson Bo Jokkmokk
96299
BÖLBERGSÅSENS BRUM-BIZZE Svensk Vit Älghund H 14 år 8 mån 1/6 0-0-0-0 E ÖppKl,CK JAGA BIZZE Eriksson Bo, Jokkmokk
962 99
ROSS Svensk Vit Älghund H 4 år 6 mån 0/4 0-0-0-0 E ÖppKl SAETERTUNETS RONIA JÄRVLUNDENS STORME Eriksson Katarina Jokkmokk
962 99
KÄTKES GRO Östsibirisk Lajka T 2 år 9 mån 0/7 0-0-0-0 E JunKl KÄTKES CITA GYTTJÄRNSBERGETS AMMER Eriksson Erik Jokkmokk
96233
Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No