* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
HUNNLIA'S LABBAS Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH H 16 år 3 mån 5/7 5-0-0-1 1 JaktKl,CK 46 i 8 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
28 %
WANHAN SALON JATTA KVITSKJAERET'S BAMSE Rantatalo Filip Korpilombolo
980 60
JEKKABACKENS REMU Karelsk Björnhund H 18 år 2 mån 2/8 0-0-0-0 1 JunKl HONKIKORVEN HILLA MOLSSIN REPE Rantatalo Filip Korpilombolo
98060
JÄMTBODANS TAIGA Jämthund T 3 år 2 mån 3/6 0-0-0-1 E UngKl PIELESRINTEEN ULTRA VASANSURMAN TT BABLO Anna Fagerlönn Filip Rantatalo Korpilombolo
98433
PIELESRINTEEN ULTRA Jämthund [SE] J SE J(LÖ)CH T 5 år 3 mån 4/4 3-0-1-1 V JaktKl 12 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
50 %
PIELESRINTEEN QUINO HÖGSNÅRETS HÄRJE Rantatalo Filip Korpilombolo
98060
KARHUNKERÄÄJÄN JATTA Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH T 11 år 2 mån 5/5 2-1-0-1 E JaktKl,CK 10 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
40 %
KARHUNKERÄÄJÄN TAIKA ELIMON SALON FANTOM Rantatalo Filip Korpilombolo
98060
Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No