* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
NORRLYCKANS ASSI Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH T 17 år 7 mån 3/6 3-1-1-12 E ChampKl,CK 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
40 %
TOLESKOGENS BELLA-DONNA ELGBUA'S PELLE Eriksson Folke Ockelbo
816 90
ÅBROMYRENS ALLIS Norsk Elghund Grå T 23 år 4 mån 1/2 0-0-0-1 2 UngKl GAMMELÅKERS DRILLA KOSS Eriksson Folke Ockelbo
816 90
ÅBROMYRENS CEKU Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH H 12 år 7 mån 2/5 6-0-2-10 E JaktKl,CK 18 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
17 %
NORRLYCKANS ASSI NOVIKAN BURRE Eriksson Folke Ockelbo
81690
SLABÄCKENS I-M AYA Norsk Elghund Grå [SE] SE VCH T 2 år 7 mån 0/5 0-0-0-1 E ÖppKl,CK SLABÄCKENS CUEEN JAGA BLOMSKOGENS GIZMO Eriksson Folke Ockelbo
81690
Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No