* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
ISA Svensk Vit Älghund [SE] J SE V-04 T 17 år 11 mån 2/8 1-0-1-0 1 JaktKl,CK 7 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
14 %
BYVALLENS BLONDI VITAS-II Knutsson Fredrik Simlångsdalen
31038
STORVILTJÄGARENS SAMARA Östsibirisk Lajka [SE] SE UCH SE V-09 SE J(LÖ)CH T 15 år 10 mån 1/5 3-2-1-1 1 JaktKl,CK 3 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
100 %
TESSY LAJKBODANS KUMO Knutsson Fredrik Simlångsdalen
31038
JAKTSPETSENS SALLY Svensk Vit Älghund T 8 år 0 mån 0/4 0-0-0-0 V ÖppKl ISA BLACKEREDS RAMBO Knutsson Fredrik Simlångsdalen
31038
BÄCKAKULLENS SPANA Östsibirisk Lajka T 6 år 4 mån 1/6 0-0-0-0 E ÖppKl RONJA KÄTKES VOLF Knutsson Fredrik Simlångsdalen
31397
JAKTSPETSENS UNDI Östsibirisk Lajka T 3 år 4 mån 0/6 0-0-0-0 E UngKl,CK JAKTSPETSENS LUNA ÅSEBOS PAX Knutsson Fredrik Simlångsdalen
31397
JAKTSPETSENS UNA Östsibirisk Lajka T 3 år 4 mån 0/6 0-0-0-0 E UngKl JAKTSPETSENS LUNA ÅSEBOS PAX Knutsson Fredrik Simlångsdalen
31397
JAKTSPETSENS LUNA Östsibirisk Lajka [SE] J T 9 år 9 mån 3/3 1-0-0-1 E JaktKl,CK 6 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
STORVILTJÄGARENS SAMARA PÄKKILÄ BACKENS VILGE Knutsson Fredrik Simlångsdalen
31038
Copyright © 2021 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 063-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No