* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
KUNGSJÖBACKENS FLIZA Östsibirisk Lajka [SE] J T 10 år 11 mån 4/6 1-0-0-2 E JaktKl,CK DIXI PAUKIS ATLAS Lindh Fredrik Torsby
68593
VILD TROYYAS BORK Östsibirisk Lajka [SE] J SE J(LÖ)CH H 4 år 11 mån 4/6 3-0-0-0 E JaktKl,CK 8 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
BREDA BLICKENS HELGA ASPUDDENS FROST Lindh Fredrik Torsby
68593
ASPUDDENS FROST Östsibirisk Lajka [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH SE J(VLÖ)CH NO UCH [NO] SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH SE N UCH H 6 år 9 mån 4/6 3-0-0-0 E JaktKl,CK 42 i 7 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
38 %
SANDSJÖBACKAS AXA SARMAKLIDENS ORYX Lindh Fredrik Torsby
68593
MOTTIBÄCKENS TIAS Östsibirisk Lajka H 1 år 4 mån 1/8 0-0-0-0 V JunKl HUNTERSHEART LEONOORA ASPUDDENS FROST Lindh Fredrik Torsby
68593
Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No