* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
JAGEREN'S RUFF Norsk Elghund Grå H 26 år 6 mån 0/1 0-0-0-0 1 JunKl JAGEREN'S JAKITA JAGEREN'S VARG Lundberg Gert-Ove Burseryd
33026
MILO Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH [NO] SE J(LÖ)CH SE UCH H 22 år 10 mån 1/5 6-0-0-3 1 JaktKl,CK 81 i 16 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
43 %
FAGERJORDEN'S ULLA JAGEREN'S KOSS Lundberg Gert-Ove Burseryd
33026
HUNDSBACKENS BRASSE Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE JCH H 29 år 10 mån 3/5 3-0-0-0 1 ÖppKl,CK 4 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
MALMBOS YRA SKÄGGMARKENS BOY Lundberg Gert-Ove Burseryd
33026
SUCKAÅSENS ILA Norsk Elghund Grå T 24 år 0 mån 0/4 0-0-0-0 2 JunKl KJESSVIKENS EJDY BERGERUDS CERO Lundberg Gert-Ove Burseryd
330 26
Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No