* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
BRÖTAS OVE Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH SE UCH FI JCH NO J(L)CH H 23 år 6 mån 3/5 6-0-0-1 1 JaktKl,CK 18 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
22 %
KARPAASIN ELSA PÖLLÖPERÄN BENY Andersson Jan Leksand
793 33
DOMI Norsk Elghund Grå [SE] J H 16 år 4 mån 1/5 2-0-1-1 2 JunKl DAHLHOLMENS JACKI BRÖTAS OVE Andersson Jan Leksand
793 33
BRÖTAS GREY Norsk Elghund Grå [SE] J H 32 år 1 mån 2/4 3-1-0-1 3 ÖppKl 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
STOREJEN'S KICKA MORRI Andersson Jan Leksand
79333
NICKÅS SCOTT Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH H 6 år 10 mån 5/7 3-0-1-2 E ÖppKl ÅSEBOS KAXA RETAKAN KUTI Andersson Jan Leksand
79333
Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No