* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
SVIPP Jämthund H 28 år 1 mån 2/9 0-0-0-0 3 UngKl AMIRA BACKE-JACK Andersson Magnus Kalix
952 93
KAPTENS DON BENJAMIN Norsk Elghund Grå H 24 år 2 mån 0/1 0-0-0-0 3 UngKl MIRA EETUNKYRÖN SEPA Andersson Magnus Kalix
953 93
KAPTENS GARBO Norsk Elghund Grå T 21 år 1 mån 0/1 0-0-0-0 1 UngKl KAPTENS SANTRA FAITAS FAIT Andersson Magnus Kalix
95293
HAVULAN ANA Norsk Elghund Grå T 12 år 1 mån 4/6 0-0-0-0 E UngKl,CK HAVULAN MOONA KALLIORANNAN JIMI Andersson Magnus Kalix
95293
JÄKÄLÄMAA AKO Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH FI JCH H 27 år 3 mån 1/1 3-0-0-0 2 ÖppKl 28 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
61 %
JÄKÄLÄMAA DORIS ROOPEN PAIKAN SAMI Andersson Magnus Kalix
952 93
Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No