* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
CRISPY Jämthund T 14 år 2 mån 0/11 0-0-0-0 S UngKl KLIPPHÖJDENS TINDRA KÄRSMIRENS KLING Kalen Marcus Erikslund
841 97
LJUNGANDALENS ASSI Jämthund [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH T 8 år 1 mån 5/8 2-2-1-2 E JaktKl,CK 38 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
21 %
ÄNGABÄCKENS MAJA LAPINKAIRAN KOSS Kalen Marcus Erikslund
84197
ÄNGABÄCKENS MAJA Jämthund [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH T 11 år 0 mån 2/5 3-0-0-4 E ChampKl,CK 38 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
39 %
JÄRNKROKENS ACCA SÖROMBÄCKENS CENT Kalen Marcus Erikslund
84197
MOTTIBÄCKENS ODA Jämthund [SE] J SE J(LÖ)CH T 4 år 11 mån 6/8 3-0-1-3 E JaktKl,CK 10 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
10 %
KARUKOIVUN QIIRA STÅNDFAST'S ALFONS Kalen Marcus Erikslund
84197
Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No