* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
JEPPE Norsk Elghund Grå [SE] J H 22 år 3 mån 1/1 3-0-0-0 2 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
KASURILAN HELA SALOMETSÄN PETE Nilsson Olle Idre
790 91
PEUKALOISEN PIKE Norsk Elghund Grå T 23 år 2 mån 0/1 0-0-0-0 18 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
6 %
PEUKALOISEN PAMI TROLL Nilsson Olle Idre
790 91
KRONOJÄGARN SORRO Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH H 32 år 7 mån 4/7 2-1-1-3 2 ÖppKl 36 i 7 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
BÄRGSJÖLIAS NAJA TUFFE Nilsson Olle Idre
79091
KASURILAN NOORA Norsk Elghund Grå [SE] J T 20 år 2 mån 2/4 2-0-0-0 17 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
18 %
KASURILAN JUTTA LUMPELAN MIKKO Nilsson Olle Idre
790 91
BRATTEFJÄLLS ERO Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH SE UCH FI JCH FI UCH [NO] SJCH SUCH FINJCH FINUCH H 23 år 5 mån 1/6 3-0-0-1 1 JaktKl,CK 90 i 18 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
7 %
FLÖTMARKENS ZETA TASSO Olle Nilsson Idre
79091
MYLLY-JUSSI VILMA Norsk Elghund Grå [SE] J T 23 år 2 mån 1/4 0-1-0-0 3 JunKl 11 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
18 %
MYLLY-JUSSI HELI ULLARHOV'S RENNY Nilsson Olle Idre
790 91
FLÖTMARKENS KALLA Norsk Elghund Grå T 29 år 5 mån 0/5 0-0-0-0 3 ÖppKl 2 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
TORPGÄRDAN LEILA KRONOJÄGARN SORRO Nilsson Olle Idre
79091
FLÖTMARKENS GAY Norsk Elghund Grå [SE] J H 30 år 4 mån 1/6 2-0-0-2 2 UngKl SAPPO TUFFE Nilsson Olle Idre
79091
ÄLGMARKENS RITA Norsk Elghund Grå T 31 år 4 mån 0/7 0-0-0-0 2 JunKl TESSY TUFFE Nilsson Olle Idre
79091
TEA Jämthund [SE] J T 22 år 1 mån 1/2 1-0-0-0 2 JaktKl 21 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
24 %
UKKOTEEREN SABI NISSAS FAST Nilsson Olle Idre
790 91
HARMAARAIDAN JOKERI Norsk Elghund Grå [SE] FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH H 22 år 1 mån 1/1 5-0-0-0 1 JaktKl,CK 43 i 9 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
21 %
KASURILAN MUSKA ULLARHOV'S RENNY Nilsson Olle Idre
790 91
JANNI Norsk Elghund Grå [SE] J T 23 år 4 mån 1/1 1-0-0-0 1 JaktKl 7 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
KASURILAN JUTTA TÄYSIAJAN TEHO Nilsson Olle Idre
790 91
ROTENDALENS MIKA Norsk Elghund Grå T 31 år 3 mån 2/10 0-0-0-0 1 JunKl 6 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
EIDY DELLBONS CARR Nilsson Olle Idre
79091
EIDY Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH T 35 år 4 mån 2/9 3-0-0-3 2 ÖppKl 25 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
8 %
RÖSABERGETS ILA RASKEN Nilsson Olle Idre
790 91
LILLÖGDAS IBA Norsk Elghund Grå T 26 år 3 mån 1/4 0-0-0-0 13 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
15 %
LILLÖGDAS BIANKA JAGEREN'S KOSS Nilsson Olle Idre
79091
FOSSANSKOGEN HEIKA Norsk Elghund Grå [SE] J T 23 år 6 mån 1/1 1-0-0-0 1 JaktKl 2 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
100 %
TIRIL ELGKOLLEN'S RAPP Nilsson Olle Idre
790 91
FLÖTMARKENS EJA Norsk Elghund Grå [SE] J T 32 år 4 mån 2/4 1-0-0-0 1 ÖppKl 6 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
TORPGÄRDAN LEILA TUFFE Nilsson Olle Idre
790 91
FLÖTMARKENS EDIT Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH T 32 år 4 mån 2/4 4-1-1-2 2 ÖppKl 1 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
TORPGÄRDAN LEILA TUFFE Nilsson Olle Idre
790 91
FLÖTMARKENS SICKA Norsk Elghund Grå T 27 år 4 mån 0/1 0-0-0-0 3 UngKl 28 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
11 %
FLÖTMARKENS EDIT GORM Nilsson Olle Idre
79091
FLÖTMARKENS HASTA Norsk Elghund Grå T 30 år 2 mån 0/8 0-0-0-0 2 JunKl SUNDELUNDS APPI TUFFE Nilsson Olle Idre
79091
FLÖTMARKENS IZA Norsk Elghund Grå T 30 år 2 mån 0/2 0-0-0-0 3 UngKl FLÖTMARKENS EJA JYSKY Nilsson Olle Idre
79091
BYGGNINGDALENS RAYA Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH T 24 år 2 mån 2/4 3-0-0-1 2 JaktKl 26 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
27 %
DALÄLVENS TITTI TRULS Nilsson Olle Idre
790 91
FLÖTMARKENS BELLA Norsk Elghund Grå [SE] J T 24 år 2 mån 1/5 1-0-0-0 1 JaktKl 40 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
ÖNS SITA PÖLLÖPERÄN BENY Nilsson Olle Idre
790 91
FLÖTMARKENS JATTA Jämthund [SE] J T 19 år 2 mån 4/11 0-1-0-0 1 JaktKl,CK BYGGNINGDALENS RAYA BIRKMARKENS HASSAN Nilsson Olle Idre
79091
KRUUNUPÄÄN RIKI Norsk Elghund Grå [SE] FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH H 20 år 0 mån 1/1 5-0-0-0 1 JaktKl,CK 134 i 25 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
10 %
VIHATIN VEERA FAITAS FAIT Nilsson Olle Idre
790 91
KASURILAN GAMILA Norsk Elghund Grå [SE] J T 18 år 9 mån 1/1 1-0-0-0 Hittade ingen giltig klass 30 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
7 %
KASURILAN JUTTA JAGER Nilsson Olle Idre
790 91
ERIHELLS RAPP Norsk Elghund Grå [SE] FI JCH SE J(LÖ)CH H 22 år 1 mån 4/5 6-0-0-6 6 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
17 %
MALMBOS XOR-CINDY NOVIKAN HUKI Nilsson Olle Idre
790 91
PÖLLÖPERÄN KARU Norsk Elghund Grå [SE] FI UCH SE UCH NORD JCH [NO] NORDJCH H 27 år 2 mån 2/2 1-0-0-4 1 ÖppKl,CK 44 i 9 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
9 %
PÖLLÖPERÄN RILLA ULLARHOV'S RENNY Nilsson Olle Idre
79091
TUPPIROSKAN SUSA Norsk Elghund Grå [SE] FI JCH SE J(LÖ)CH T 25 år 3 mån 1/1 5-0-0-5 7 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
43 %
HIRVIRANNAN TITTA RUSKORANNAN JEKKU Nilsson Olle Idre
790 91
TINO Norsk Elghund Grå [SE] FI UCH FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH H 24 år 3 mån 1/1 1-0-0-1 1 JaktKl,CK 38 i 7 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
11 %
MÄNTYMUTKAN TELLA TROLL Nilsson Olle Idre
790 91
PAMI Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH T 22 år 2 mån 1/1 3-0-0-0 3 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
MÄNTYMUTKAN TELLA RITALAAKSON ROMI Olle Nilsson Idre
79091
JAARITTAJAN SAMI Norsk Elghund Grå [SE] FI JCH SE JCH H 27 år 1 mån 1/2 5-1-0-2 17 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
JAARITTAJAN ASSI PELE Olle Nilsson Idre
79091
BERRA Norsk Elghund Grå [SE] J H 28 år 1 mån 2/7 3-0-0-1 3 JaktKl 9 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
STOREJEN'S RAJVA TUFFE Nilsson Olle Idre
79091
FLÖTMARKENS PERRA Norsk Elghund Grå H 28 år 0 mån 0/7 0-0-0-1 2 ÖppKl 2 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
SUNDELUNDS APPI KRONOJÄGARN SORRO Nilsson Olle Idre
79091
OJ Jämthund H 30 år 0 mån 0/9 0-0-0-0 3 JunKl BRUSHÖJDENS PUMA JÄMTENS BONN Nilsson Olle Idre
79091
PÄSSILÄN PATU Norsk Elghund Grå [SE] FI UCH FI JCH SE UCH SE JCH NO JCH [NO] NORD JCH FIN S UCH H 26 år 1 mån 1/1 5-1-0-4 1 JaktKl,CK 125 i 26 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
6 %
PIPSA KARPAASIN KESSU Nilsson Olle Idre
790 91
ELIMON SALON RAPSU Jämthund [SE] FI JCH H 17 år 8 mån 2/2 4-0-0-2 1 JaktKl 80 i 11 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
14 %
ELIMON SALON NÄTTI MUSTANKORVEN RAMBO Nilsson Olle Idre
790 91
FLÖTMARKENS TASSO Norsk Elghund Grå H 26 år 11 mån 0/5 0-0-0-0 1 JunKl FLÖTMARKENS QVASSA BERRA Nilsson Olle Idre
79091
ÖNS SITA Norsk Elghund Grå T 26 år 10 mån 0/5 0-0-0-0 2 UngKl 28 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
21 %
SÅNFJÄLLETS RÅNDA WEBB Nilsson Olle Idre
79091
PÖLLÖPERÄN BENY Norsk Elghund Grå [SE] NORD UCH NORD JCH H 28 år 11 mån 2/2 1-1-0-0 * ChampKl,CK 142 i 27 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
19 %
PÖLLÖPERÄN RILLA ULLARHOV'S RENNY Nilsson Olle Idre
790 91
ALLI Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH [NO] S J(L)CH T 24 år 3 mån 1/1 4-1-0-4 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
20 %
TESSE REETTALA HEPPU Olle Nilsson Idre
79091
FLÖTMARKENS FIXA Jämthund [SE] J T 19 år 7 mån 2/6 0-1-0-0 1 JunKl 6 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
17 %
TEA OLLIBOLLIS DAGG Nilsson Olle Idre
790 91
KARAHKN TALVIKUKKA Jämthund [SE] J T 20 år 4 mån 2/3 1-0-0-0 2 JaktKl JUNTTILAN KARO REETTALA HEPPU Nilsson Olle Idre
790 91
BRATTEFJÄLLS TAWAKONI Norsk Elghund Grå [SE] J H 18 år 7 mån 2/6 1-0-0-0 1 JaktKl,CK FLÖTMARKENS ZETA TASSO Nilsson Olle IDRE
740 91
Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No