* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
FLÖTMARKENS ÖJA Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH T 23 år 0 mån 2/8 3-1-0-3 1 JaktKl,CK 20 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
20 %
FLÖTMARKENS SICKA PÖLLÖPERÄN BENY Gustafsson Per-Arne Grythyttan
712 95
HÖKMOSSENS RUSSI Norsk Elghund Grå T 16 år 9 mån 1/5 1-0-0-0 1 JunKl FLÖTMARKENS ÖJA BJERKEDALENS LABBETUSS Gustafsson Per-Arne Grythyttan
712 95
HÖKMOSSENS NAIMO Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH T 14 år 7 mån 2/2 3-0-0-3 1 JaktKl HÖKMOSSENS SISSI TRAJÅSENS DUCKE Gustafsson Per-Arne Grythyttan
712 95
HÖKMOSSENS SISSI Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH T 18 år 7 mån 1/6 3-0-0-2 1 JaktKl,CK 18 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
33 %
FLÖTMARKENS ÖJA BJERKEDALENS LABBETUSS Gustafsson Per-Arne Grythyttan
712 95
Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No