* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
KOUGSTABACKENS BIRA Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH T 17 år 7 mån 8/11 3-0-5-2 1 JaktKl 36 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
50 %
ÄLGBITENS KALISTA TORRFURANS BLIXT Hallberg Peter Alsen
83593
KOUGSTABACKENS ISA Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH FI JCH T 12 år 8 mån 6/9 4-1-0-5 E JaktKl,CK 36 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
67 %
KOUGSTABACKENS BIRA SÖROMBÄCKENS CENT Hallberg Peter Alsen
83593
KOUGSTABACKENS LINA Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH T 9 år 7 mån 7/12 3-0-0-1 E JaktKl,CK 12 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
83 %
KOUGSTABACKENS ISA RECES RIO Hallberg Peter Alsen
83593
KOUGSTABACKENS STINA Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH T 4 år 6 mån 2/2 3-1-0-0 E JaktKl,CK 25 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
KOUGSTABACKENS ISA SKÄLLBÄCKENS BOJ Hallberg Peter Alsen
83593
KOUGSTABACKENS RUT Jämthund [SE] J T 6 år 6 mån 8/8 1-0-0-1 E ÖppKl,CK KOUGSTABACKENS LINA SÖROMBÄCKENS JUSSI Hallberg Peter Alsen
83593
Copyright © 2022 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No