* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
RÖNNÅSLIDENS NIX Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH H 15 år 8 mån 7/12 2-1-0-0 1 JaktKl,CK 7 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
43 %
HÄRKILAS SACKIE I NERO Johansson Rolf Skephult
511 74
TJÄRSKOGENS LUDVIG Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH H 19 år 7 mån 3/5 3-0-1-0 1 JaktKl 34 i 8 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
32 %
TJÄRSKOGENS ESSMERALDA LOTUS Johansson Rolf Skephult
51174
TJÄRSKOGENS ASTRI Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH T 19 år 6 mån 2/5 3-0-0-0 2 ÖppKl HÖGVAKTENS AMALIA FAUNUS Johansson Rolf Skephult
51174
TJÄRSKOGENS ESSMERALDA Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH T 23 år 8 mån 2/5 3-0-0-0 2 JaktKl 8 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
50 %
TROLLVINDENS AMANDA LÄCKÖSKOGENS GREJ Johansson Rolf Skephult
51174
TJÄRSKOGENS ARTUR Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH H 14 år 8 mån 3/4 2-1-0-1 1 JaktKl,CK 12 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
HÖGVAKTENS AMALIA TJÄRSKOGENS LUDVIG Johansson Rolf Skephult
51174
TJÄRSKOGENS ASTA Norsk Elghund Grå T 14 år 8 mån 3/4 0-0-0-0 2 ÖppKl HÖGVAKTENS AMALIA TJÄRSKOGENS LUDVIG Johansson Rolf Skephult
51174
TJÄRSKOGENS SESSAN Norsk Elghund Grå T 23 år 8 mån 2/5 0-0-0-0 1 ÖppKl TROLLVINDENS AMANDA LÄCKÖSKOGENS GREJ Johansson Rolf Skephult
GÄSENENEJDENS HILDUR Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH T 10 år 7 mån 3/7 3-0-0-0 G JaktKl BRÄNNFORSLIDENS HILDA RÖNNÅSLIDENS NIX Johansson Rolf Skephult
51174
FERMSA GISSABELL Norsk Elghund Grå T 8 år 10 mån 0/6 0-0-0-0 E UngKl FERMSA ARJA TJÄRSKOGENS ARTUR Johansson Rolf Skephult
51174
EKEPARKENS UJ-ALICE Jämthund [SE] J T 3 år 8 mån 3/10 2-0-1-1 V JaktKl HÅKAN FAGERÅS UJ-FIXA JUHLINBÄCKENS NERO Johansson Rolf Skephult
51174
HÄRKILAS IRO II Jämthund [SE] J H 3 år 7 mån 5/8 1-0-0-1 E JaktKl,CK HÄRKILAS CIRA II JUHLINBÄCKENS NERO Johansson Rolf Skephult
51174
JUHLINBÄCKENS NERO Jämthund [SE] SE J(LÖ)CH SE UCH H 5 år 9 mån 5/9 4-0-0-1 E JaktKl,CK 41 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
44 %
JUHLINBÄCKENS IZA PAKKALAN WIGGO Johansson Rolf Skephult
51174
Copyright © 2021 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No