* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
BÅTFORSENS TUFF Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE JCH H 34 år 1 mån 4/6 3-0-0-3 1 ÖppKl,CK 6 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
PIPARTORPETS RAJJA AGGBÄCKENS BARRAS Edvardsson Stig Boliden
93600
BÅTFORSENS TRIXA Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH T 17 år 11 mån 2/6 3-1-2-4 1 JaktKl,CK 11 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
36 %
BÅTFORSENS KARI RAGO Edvardsson Stig & Edvardsson Greta Boliden
93631
BÅTFORSENS INA Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE JCH T 27 år 10 mån 4/7 3-0-1-1 1 ÖppKl,CK 21 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
48 %
PIPARTORPETS RAJJA BAUS Edvardsson Stig Boliden
93632
BÅTFORSENS KARI Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH SE UCH NO UCH NO J(L)CH T 22 år 6 mån 6/9 5-0-0-1 1 JaktKl,CK 30 i 5 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
50 %
BÅTFORSENS RALI GRIM Edvardsson Stig Boliden
93631
BÅTFORSENS RALI Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE JCH T 31 år 7 mån 4/7 3-2-2-6 1 ÖppKl,CK 33 i 4 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
67 %
PIPARTORPETS RAJJA MORBERGETS ALI Edvardsson Stig Boliden
936 32
BÅTFORSENS TINA Norsk Elghund Grå [SE] J T 31 år 7 mån 4/7 1-0-0-1 1 ÖppKl PIPARTORPETS RAJJA MORBERGETS ALI Edvardsson Stig & Greta Boliden
936 32
Copyright © 2023 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No