* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

1. Sök KEB
Till
2. Förmåga att finna älg KEB
Till
3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
5. Vilja att förfölja KEB
Till
6. Ställa flyende älg KEB
Till
7. Skalltid KEB
Till
8. Skallets hörbarhet KEB
Till
9. Skallets täthet KEB
Till
10. Samarbete/Lydnad KEB
Till

Träfflista - Löshundsprov

Klubb Ras Datum Namn Summa Pris Kön Ålder Kullvärde Prov Mor Far
     Norrbottens ÄK, Boden, Luleå Norsk Elghund Grå Visa 20211221 Jaktprovsberättelse S-H JUTSA'S BELLA 74,5 Moment 001 T 1 år 7 mån 3/7 3-0-0-2 STAKABERGETS CANDY HAUKKUTASSUN REKKU
     Norrbottens ÄK, Boden, Luleå Jämthund Visa 20211230 Jaktprovsberättelse KROKAMYRANS ZIKO DN 72,5 Moment 001 H 1 år 9 mån 1/5 3-0-0-0 KROKAMYRANS JE-NESSY GUSJÖNS DALTON
     Norrbottens ÄK, Boden, Luleå Jämthund Visa 20211215 Jaktprovsberättelse KOJBACKENS ASTA 25 Moment 000 T 2 år 7 mån 2/6 3-0-0-3 MIDSOMMARBÄCKENS ALICE TJURSKALLENS JACK
     Norrbottens ÄK, Boden, Luleå Jämthund Visa 20211219 Jaktprovsberättelse STENLYANS HÖSTDIMMA 13 Moment 000 T 3 år 7 mån 2/11 0-0-0-2 ALLJAKTENS BERETTA DÖVELBERGETS HERMES
     Norrbottens ÄK, Boden, Luleå Norsk Elghund Grå Visa 20211217 Jaktprovsberättelse S-H JUTSA'S MORRE 13 Moment 000 H 1 år 8 mån 3/6 0-0-1-2 LOÅSENS BIXI HAUKKUTASSUN REKKU
Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No