Hund - [SE] SE J(LÖ)CH FI JCH GYTTJÄRNSBERGETS ALASKA

Hund
Titel: SE J(LÖ)CH FI JCH
Regnr: SE48235/2018
Född: 2018-07-29
Ålder: 5 år 7 mån
Kön: T
Ras: Östsibirisk Lajka
Färg: VIT & SVART
Mor: SARMAKLIDENS HEXA
Far: TAIGAJÄGARENS PANZAR
Ägare: Arkesjö Petter, Ockelbo ÄgarInfo
Uppfödare: GYTTJÄRNSBERGETS
ARKESJÖ PETTER SUNDSTRÖM EMILIA, OCKELBO
Utställningar
5 st varav VG JaktKl som bästa resultat
Prov
Löshundsprov:
8 st (4-0-1-3) Individens medelvärde per moment,(Könets/rasens medelvärde)<br>H_MJ= Hundens_MomentJämförelse<br>Medeltalet för Kön/ras beräknas på alla prov 5 år bakåt.
Älgspårprov: 1 st
Veterinärinformation Veterinärinformation ÖgonInformation
HD: B , AD: Fri , Ögonlyst
Information om kullen 6 st, 4 hanar, 2 tikar
Löspr.Kullvärde: 5/6
Vildsv.Kullvärde: 1/6
Avkommor
14 st, 10 st tikar, 4 st hanar
Kullar: 2 st
Löspr.Meriterade: 42,86%, 6 av 14st
Utställda: 92,86 %
Statistik: Veterinär statistik Avkommor ProvStatistik Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.

Stamtavla

Kullsyskon (6 st)

Löshundsprov (8 st)

Utställningar (5 st)

Älgspårprov (1 st)

Vildsvinsprov (0 st)

Ledhundsprov (0 st)

Viltspårprov (0 st)

Avkommor (14 st)

Copyright © 2024 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 0660-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No