* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
KALLKÄLLMYRENS CILLA Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH T 18 år 4 mån 5/8 4-0-1-3 1 JaktKl,CK 6 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
33 %
ILLMYRANS ARJA BULLERBÄCKENS BARR Eriksson Mats Råneå
955 32
BOJAN Norsk Elghund Grå T 12 år 3 mån 2/7 0-0-0-0 1 JunKl RISSAPARKENS RIGA RYRSKOGENS CHARLIE Eriksson Mats Råneå
95532
DALSJÖNS JANA Norsk Elghund Grå T 20 år 2 mån 0/7 0-0-0-0 1 JunKl DALSJÖNS AILO VAESJAN'S GOZZI Eriksson Mats Råneå
955 32
PILKÅKOJANS LISTON Norsk Elghund Grå H 17 år 3 mån 3/6 0-0-0-0 1 JunKl,CK PILKÅKOJANS RAISA LERVIKENS GADD Eriksson Mats Råneå
955 32
ILLMYRANS ARIGA Norsk Elghund Grå T 24 år 3 mån 5/7 0-0-0-0 2 JunKl PURUNOTKON JETTA EETUNKYRÖN SEPA Eriksson Mats Råneå
955 32
SISSI Norsk Elghund Grå [SE] J T 23 år 1 mån 2/2 1-0-0-1 1 JaktKl FIFFI ROOPEN PAIKAN SAMI Eriksson Mats Råneå
955 32
PILKÅKOJANS AGA Norsk Elghund Grå T 15 år 2 mån 3/8 0-0-0-0 3 UngKl PILKÅKOJANS RAISA LYNGMARKARNAS LITTLE TYSON Eriksson Mats Råneå
95532
BULLERBÄCKENS BARR Norsk Elghund Grå [SE] SE JCH FI JCH SE UCH H 26 år 2 mån 2/7 4-1-0-1 1 ÖppKl,CK 52 i 9 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
52 %
ÖVERDALGÅRDENS JONNA MOOSEHUNT'S FRISCO Eriksson Mats Råneå
955 32
Copyright © 2021 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 063-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No