* Välj land för att se alla provtyper

Mer sök möjligheter (klicka här för att expandera/dra ihop)

Hunden
Namn/Id
Född Till  ååååmm
Provresultat
Poäng (0-100) Till
Pris (0-3) Till KEB
Moment

Fyll i de moment du vill söka på, värde 0-10.
Medelvärdet för ras/kön, senaste 5 åren, visas inom parantes efter varje moment, om du valt Ras/Kön.

Tempo i sök 1a. Tempo i sök KEB
Till
Ståndskall upptagsplats 3. Ståndskall upptagsplats KEB
Till
Ställa flyende älg 6. Ställa flyende älg KEB
Till
Skallets täthet 9. Skallets täthet KEB
Till
Sökets omfattning 1b. Sökets omfattning KEB
Till
Ståndskallsarbetets kvalité 4. Ståndskallsarbetets kvalité KEB
Till
Skalltid 7. Skalltid KEB
Till
Samarbete 10a. Samarbete KEB
Till
Förmåga att finna älg 2. Förmåga att finna älg KEB
Till
Vilja att förfölja 5. Vilja att förfölja KEB
Till
Skallets hörbarhet 8. Skallets hörbarhet KEB
Till
Lydnad 10b. Lydnad KEB
Till

Träfflista - Hund

Namn Ras Titel Kön Ålder Kullv. Prov Utställning Avkommor Mor Far Ägare Ort
DAHLHOLMENS SAREK Norsk Elghund Grå [SE] SE UCH SE J(LÖ)CH SE VCH H 19 år 0 mån 2/2 3-0-0-14 1 JaktKl,CK 13 i 3 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
15 %
BJERKEDALENS TEQUILA LARVMARKENS ELMERI Stenström Olle Tierp
815 91
DAHLHOLMENS CAJSA Norsk Elghund Grå [SE] J SE VCH T 15 år 0 mån 4/6 1-0-0-3 V JaktKl DAHLHOLMENS SANTA CLARA PYSTYTUULEN BUMBA Stenström Olle Tierp
815 91
MARYANN Norsk Elghund Grå T 13 år 4 mån 0/1 0-0-0-0 Olle Stenström Tierp
81591
STENKALLES BILL Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH SE VCH H 6 år 6 mån 1/7 3-0-0-13 E JaktKl MARYANN DAHLHOLMENS SAREK Stenström Olle Tierp
81591
STENKALLES BENGT Norsk Elghund Grå H 6 år 6 mån 1/7 0-0-0-0 V JunKl MARYANN DAHLHOLMENS SAREK Stenström Olle Tierp
81591
MIRA Norsk Elghund Grå [SE] J SE VCH T 4 år 4 mån 2/7 0-0-1-5 E JaktKl 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
HÅLLVALLENS SEJA KULBÄCKENS RAIJAN Stenström Olle Tierp
81591
MARYANN Norsk Elghund Grå [SE] J SE VCH T 13 år 4 mån 1/1 0-0-1-5 G JaktKl 11 i 2 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
18 %
RISTIKALLIO NATA KALLIONAHTEEN BONO Olle Stenström Tierp
81591
STENKALLES ARVO Norsk Elghund Grå [SE] SE J(LÖ)CH SE VCH H 7 år 8 mån 1/4 3-0-0-7 V JaktKl 5 i 1 kullar
Veterinär statistik Avkommor Löshundsprov statistik Avkommor Avkommors medelvärde per moment,(Rasens medelvärde)<br>A_MJ= Avkommors_MomentJämförelse.<br>Medeltalet för Rasen beräknas på alla prov 5 år bakåt.
0 %
MARYANN DAHLHOLMENS SAREK Stenström Olle Tierp
81591
STENKALLES ALVA Norsk Elghund Grå [SE] SE VCH T 7 år 8 mån 1/4 0-0-0-2 G ÖppKl MARYANN DAHLHOLMENS SAREK Stenström Olle Tierp
81591
Copyright © 2021 Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad
tel 063-430 70 | Kontakt/Support
Translator: No